Daňovou slevu za školku si bude možné uplatnit již za rok 2014!

Chytrý kluk s počítadlem

Zákon o péči o dítě v dětské skupině byl i přes původní vrácení tohoto zákona Senátem zpět do Poslanecké sněmovny a přes následné veto prezidenta definitivně schválen. Vzhledem k tomu, že zákon by měl nabýt účinnosti již letos, bude si možné uplatnit slevu za školku již za celý letošní rok 2014.

To je pro rodiče dětí ve školce velmi dobrá zpráva.

V čem daňové zvýhodnění spočívá?

Rodiče si budou moci snížit daň o náklady, které vydávají za pobyt dítěte v mateřském anebo jiném zařízení určeným pro péči o dítě předškolního věku. 

Maximální výše roční slevy na jedno dítě je ohraničena částkou měsíční minimální mzdy. Pro letošní rok jde tedy o 8.500 korun, pro příští rok o 9.200 korun.

Slevu si budou moci uplatnit rodiče, jenž v daném roce prokazatelně vyloží náklady za dítě v zařízení pro dítě předškolního věku. Tímto zařízením přitom nemusí být jen mateřská školka, ale i dětská skupina. Aby si rodina tuto slevu mohla uplatnit, musí s ním dítě žít ve společné hospodařící domácnosti.

Jen "školné", ne jídlo nebo doprava

Od daně se nebude odečítat stravné nebo náklady na dopravu. "Výdaj vynaložený za umístění dítěte lze připodobnit ke školnému. Do výdajů za umístění dítěte tak nelze zahrnout výdaje související s pobytem v tomto zařízení, například výdaje na stravování." uvedl mluvčí ministerstva financí Radek Ležatka.

Příklad výše daňové slevy za školku

Jde o to, že jestliže za školku za rok 2014 zaplatíte kupříkladu 13.000 korun, stát vám vrátí na slevě na dani maximální výši sazby, a tou je za rok 2014 celých 8.500 korun (za rok 2015 to bude pak 9.200 korun). Pakliže vás však roční školka vyjde na 5.000 korun, stát vám vrátí na slevě na dani 5.000 korun. Abyste mohli daňovou slevu uplatnit, musí vám školka anebo dětská skupina vystavit potvrzení o výši zaplacených poplatků. Ty pak přiložíte k daňovému přiznání anebo je odnesete do mzdové účtárny zaměstnavatele, pakliže dělá daňové přiznání za vás.

Náklady na školku si bude možné odečíst přímo z daní

Novinka má formu slevy na dani, tedy částky odečítané přímo z daní, nikoliv „jen“ ze základu daně. Stejně jako stávající „slevu na dítě“ ji bude moci využít vždy jen jeden z rodičů. Má jít přitom o roční slevu, kterou by si lidé mohli uplatnit až po skončení kalendářního roku, nikoliv průběžně v každém měsíci, jako je tomu u dosavadního daňového zvýhodnění na dítě.

Na rozdíl od standardní slevy na dítě nepočítá nová sleva za umístění dítěte s takzvaným bonusem. Lidé si ji budou moci odečítat z daní, ale pokud je jejich daňová povinnost nižší než nárok na slevu, nevyužijí slevu celou. U dosavadní slevy na dítě přitom mohou nevyužitou část slevy dostat ve formě bonusu jako peníze „navíc“ od státu.

Oproti dosavadní „slevě na dítě" ji nebudou moci uplatnit prarodiče na vnuka či vnučku (s výjimkou péče nahrazující péči rodičů).

Jak na tom jsou živnostníci?

V novém zákoně nejsou nikterak živnostníci omezeni, a to dokonce ani ti, kteří si nyní nemohou odečíst slevu na dítě, protože uplatňují výdajový paušál. Sleva na školku je platná i pro ně. Slevu nemůže uplatnit pouze ten, který si výdaje za předškolní zařízení uplatní ve svých daňových nákladech, tedy v nákladech vynaložených na dosažení a udržení příjmů.


Zdroj: Aktuálně.cz - Novou daňovou slevu za školku využijete už letos. Až 8500 Kč