Etický kodex hodnocení mateřské školky

Etický kodex hodnocení mateřské školy se vztahuje na veškeré hodnocení mateřských škol na stránkách www.nejskolky.cz. Povinnost řídit se kodexem hodnocení školek mají jak samotní hodnotitelé školek, tak také mateřské školy, jesle a mateřská centra, která mají na stránkách profil.

 1. V recenzi mateřské školy není povoleno používat vulgární výrazy.

 2. Hodnocení školky by mělo být co nejvíce objektivní. Hodnotí se práce zaměstnanců školky (personál), zázemí školky - vnitřní a vnější (prostory) a pestrost programu školky (program). Tipy, jak efektivně hodnotit školku najdete zde:
  Jak napsat dobrou recenzi školky

 3. V rámci ochrany proti zneužívání hodnocení je zakázáno hodnotit stejnou školku vícekrát z jednoho stejného zařízení (počítače, tabletu, mobilního telefonu). Výjimku tvoří pouze případy, kdy se jedná objektivně o členy jedné rodiny a o akce, které jsou schváleny a dohodnuty s redakcí dopředu. Může se například jednat o situaci, kdy se školka se souhlasem rodičů rozhodne zkopírovat hodnocení svého zařízení z jiného profilu (například z Facebook účtu), na profil své školky na stránkách nejskolky.cz. V ojedinělých případech se může jednat o speciální, školkou zorganizovanou akci v prostorách mateřské školy, v rámci které rodiče hodnotí školku přímo v prostorách školky.
  Všechny tyto speciální akce je potřeba vždy doložit a domluvit s redakcí předem.
  V opačném případě mohou být hodnocení odstraněna, případně školka může být vyřazena z žebříčků nejlépe hodnocených školek.

 4. Školka může aktivně vyzývat rodiče k hodnocení svého zařízení. Je zakázáno nabízet za pozitivní hodnocení školky jakékoliv hmotné ceny nebo jiné výhody.

 5. Je zakázáno využívat hodnocení k záměrnému poškození činnosti konkurenční školky nebo využívat hodnocení školky jako nástroj osobní pomsty.

 6. Hodnotit se může v českém, slovenském nebo anglickém jazyce.

Podmínky hodnocení školky | Terms conditions